Category Archives: Шилэн данс

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР 

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ДОРНОД АЙМАГ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ /ТОДОТГОЛ/

2016 todotgoson tusuw 09sar

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ/АЙМАГ НИЙТ,АЙМАГ, СУМ, СУМЫН ОРЛОГО ТУС БҮРДЭЭ/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР 

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГА НИЙТ /АЙМАГ//ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААР/

2016 оны хагас жилийн тайлан

tailan hagas

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 7 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

- СУМДААР

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 6 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ НИЙТ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- СУМДААР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

ӨР АВЛАГА НИЙТ

ОРОН НУТГИЙН ТЄСВИЙН ГЇЙЦЭТГЭЛИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

OРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /АЙМАГ НИЙТ, АЙМГИЙН ТӨВ, СУМД/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

- ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР

- ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР

- СУМДААР

ОРОН НУТГИЙН ӨР АВЛАГА

 

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2016 оны 1-р улирал/

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
1 БНСУ-ын Койка төслийн санхүүжилтээр байгуулагдах “Багшийн хөгжлийн төв”-ийн Дорнод аймгаас гарах хөрөнгө /Хэрлэн сум/                  17,100.0               16,800.00 Харьцуулалтын арга Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Их ханас” ХХК - -
2 “Дорнод аймгийн 2016-2030 оны урт хугацааны хөгжлийн бодлого” боловсруулах                 45,000.0                 44,564.6 Зөвлөхийн үйлчилгээ Тухайн чиглэлээр ажлын туршлагатай, мэргэжлийн ажилтнуудтай байх “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын судалгааны төв” НҮТББ “Анар гранд” ХХК, “Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт судалгааны төв” НҮТББ,  иргэн Б.Өлзийбаян Шаардлагтай мэргэжилтэй ажилтан, туршлага байхгүй
3 Монгол дайчдын хөшөөний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /Хэрлэн сум, 3-р баг/                40,000.0 36,229.0 Харьцуулалтын арга Барилгын засал, орчны тохижолтын тусгай зөвшөөрөлт “Талын сүлд” ХХК ДОБЧ ХХК,
Бүжнар ХХК
Тендерийн иж бүрдэл дутуу,
Харьцуулах үнэ өндөр
4 БОЭТ-ийн 50 ортой төрөх эмнэлэгт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах                20,000.0 18,935.4 Харьцуулалтын арга Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Сүвэн Уул” ХХК “Гантэлмэн” ХХК
“Сүхэ холдинг” ХХК
Барааны тоо хэмжээ дутуу
Техникийн тодорхойлолтод нийцэхгүй
5 БОЭТ-ийн дотрын тасагт эмчилгээний өрөө тохижуулах /Хэрлэн сум/                 15,000.0 14,971.0 Харьцуулалтын арга Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөл “Сүвэн Уул” ХХК “Интер Сайнс” ХХК,
“Монос фарм трейд” ХХК
Санал болгосон үнэ өндөр
6 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, хяналт шалгалтыг сайжруулах зорилгоор замын цагдаа нарыг багаж хэрэгслэлээр хангах /Цагдаагийн газар/                20,000.0                20,000.0 Харьцуулалтын арга Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Старт солюшнз” ХХК - -
7 Чойбалсан хотын үдэлт, угталтын талбайн орчны ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Хэрлэн сум, 3-р баг/                30,000.0                30,000.0 Харьцуулалтын арга Худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Дорнод хийц” ХХК - -
8 Хэрлэн-Матад чиглэлийн шороон замын засвар                 20,000.0                 20,000.0 Шууд гэрээ Хайрган хучилттай авто зам барих “Авто агро” ХХК - -
9 Төмөр замын Баянтүмэн тасгийн Хэрлэн өртөөний 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын засвар /Чойбалсан сум/                 12,000.0 17,277.3 Харьцуулалтын арга Барилгын засал, орчны тохижолтын тусгай зөвшөөрөлт “Бүжнар” ХХК “Добч” ХХК
“Ольхон-Арал” ХХК
Ажлын тоо хэмжээ дутуу
Тендерийн иж бүрдэл дутуу

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 4-Р САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

OРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ /АЙМАГ НИЙТ, АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, СУМДЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО/

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

Аудитын дүгнэлт

IMG_0005 IMG_0006