ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 5 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР НИЙТ ӨР АВЛАГА ӨР АВЛАГА/БАЙГУУЛЛАГААР/  …
[Дэлгэрэнгүй...]

Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 4 дүгээр сарын мэдээлэл

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ - СУМДААР  ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ…
[Дэлгэрэнгүй...]

АЙМГИЙН 2017 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ /ТОДОТГОЛ/

АЙМГИЙН ИТХ ТОГТООЛ 20170427…
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ…
[Дэлгэрэнгүй...]

2017 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ - СУМДААР - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ОРОН НУТГИЙН ТӨСВЙИН БАЙГУУЛЛАГУУДЫ ӨР АВЛАГА …
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 1 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙНМЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ…
[Дэлгэрэнгүй...]

2017 оны батлагдсан төсөв

2017 оны батлагдсан төсөв…
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 12 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР  …
[Дэлгэрэнгүй...]

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 11 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ MЭДЭЭ OРЛОГО ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГА НИЙТ  …
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР said - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ…
[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 14123Next ›Last »