ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 3 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ…
[Дэлгэрэнгүй...]

2017 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ - СУМДААР - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ОРОН НУТГИЙН ТӨСВЙИН БАЙГУУЛЛАГУУДЫ ӨР АВЛАГА …
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 ОНЫ 1 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙНМЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ…
[Дэлгэрэнгүй...]

2017 оны батлагдсан төсөв

2017 оны батлагдсан төсөв…
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 12 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР  …
[Дэлгэрэнгүй...]

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 11 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ MЭДЭЭ OРЛОГО ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГА НИЙТ  …
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 10 САРЫН МЭДЭЭ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР said - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ…
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМАГ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ /ТОДОТГОЛ/

2016 todotgoson tusuw 09sar…
[Дэлгэрэнгүй...]

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ/АЙМАГ НИЙТ,АЙМАГ, СУМ, СУМЫН ОРЛОГО ТУС БҮРДЭЭ/ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН НИЙТ ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ - ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВӨӨР - СУМДААР  - ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР ӨР АВЛАГА НИЙТ /АЙМАГ//ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААР/…
[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 14123Next ›Last »