ДОРНОД АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино. “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох …
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ нӨХӨх иргэдийг сонгон шалгаруулах  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох …
[Дэлгэрэнгүй...]

Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн 106 жилийн ой, Монгол, Орос, Хятад гурван улсын эмэгтэйчүүдийн харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүлэх, бие биенийхээ соёлыг харилцан сурталчлах, эмэгтэйчүүдийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор 2016 оны 03 дугаар сарын 04-07-ны өдөр Манжуур хотноо зохион байгуулсан арга хэмжээнд Дорнод аймгийн…
[Дэлгэрэнгүй...]

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Х.Энх-Отгон тэргүүтэй албаны төлөөлөгчид 2016 оны 03 дугаар сарын 03-04-ний өдөр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Манжуур хотноо зохиогдсон “Монгол, Орос, Хятад /Манжуур/-ын Хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай тусгай хуралдаан”-нд оролцов. Монгол, Орос, Хятад гурван улсын Төрийн…
[Дэлгэрэнгүй...]

Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар


[Дэлгэрэнгүй...]

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 7-р цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар


[Дэлгэрэнгүй...]

Tөрийн албаны салбар зөвлөл сумдад ажиллав

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ,  ТАЗСЗөвлөл нь Баянтүмэн, Булган, Хөлөнбуйр,Цагаан-Овоо, Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Гурванзагал сумдад Төрийн албаны хууль, Засгийн газрын тогтоол, төрөөс баримталж буй бодлого шийдвэр, төрийн албаны стандартыг хэрхэн мөрдөж ажиллаж байгааг хянаж арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангалаа. Төрийн албан хаагчдад “Төрийн албаны хууль, төрийн албаны стандарт,…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН  ГАЗРЫН ДАРГЫН  АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА          Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахжурам”-ын 4 дүгээр бүлгийн 17 дахь заалтыг үндэслэн Дорнод аймгийн Засаг даргын  эрхлэх хүрээний хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсрол, соёлын газрын даргын албантушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1, Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахжурмын 1.6 -д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна. Ерөнхийшаардлага Үзүүлэлт Чухал шаардлагатай Боловсрол Дээд боловсролтой Мэргэжил Боловсрол судлалын магистр Мэргэшил Боловсрол, соёлын менежментийн арга зүйг эзэмшсэн байх Туршлага Боловсролын  байгууллагад 8 ба…
[Дэлгэрэнгүй...]

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ

ДОРНОД  АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ  ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Дорнод  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох  иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго…
[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 41234