Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2016 оны 1-р улирал/

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан 1 БНСУ-ын Койка төслийн санхүүжилтээр байгуулагдах “Багшийн хөгжлийн төв”-ийн Дорнод аймгаас гарах хөрөнгө /Хэрлэн сум/                  17,100.0              …
[Дэлгэрэнгүй...]

2015 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

2015 HAA tailan mayagt2 2015 HAA tailan mayagt3…
[Дэлгэрэнгүй...]

Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2015 оны 9 сарын байдлаар

ТЕНДЭР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ ЯВЦ…
[Дэлгэрэнгүй...]

Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2015 оны 6 сарын байдлаар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ…
[Дэлгэрэнгүй...]

Тендер шалгаруулалтын үр дүн 2015 оны 3 сарын байдлаар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН…
[Дэлгэрэнгүй...]

Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû èë òîä áàéäëûí ìýëýýëýë

Тендерийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг /сая.төг/ Тухайн онд санхүүжих /сая.төг/ Тендер зарлах огноо Тендер нээх огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ байгуулсан огноо Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо Шалгарсан оролцогчын талаарх товч мэдээлэл Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үндэслэл Шалгараагүй оролцогчын талаарх товч мэдээлэл Шалгарч чадаагүй…
[Дэлгэрэнгүй...]

Тендер шалгаруулалтын явц

Мэдээлэл 2013. 04.01 Мэдээлэл 2013. 04.29 Мэдээлэл 2013.04.08 Мэдээлэл 2013.04.15 Мэдээлэл 2013.04.22 Мэдээлэл 2013.05.05 Мэдээлэл 2013.05.13 Мэдээлэл 2013.05.20 Мэдээлэл 2013.06.03 Мэдээлэл 2013.06.10 Мэдээлэл 2013.06.17 Мэдээлэл 2013.07.01 Мэдээлэл 2013.07.08  …
[Дэлгэрэнгүй...]