Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээлэл /2016 оны 1-р улирал/

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан 1 БНСУ-ын Койка… Read More

Тендерийн урилга

2016/08 Аймгийн хэмжээнд ан амьтны тооллого, ерөнхий ба нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт хийх, агнуурын бүс нутаг тогтоох Зарласан: 2016-06-17 Нээлт: 2016-06-13 | 11:00 11 хоног үлдсэн. Цахим-2016.05.02.44 Цэцэрлэгийн шинэ барилгын дэд бүтэц татах /Хэрлэн сум, 4-р баг/ Зарласан: 2016-05-24 Нээлт:… Read More

Тендерийн урилга

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо. 2016 оны 05 дугаар сарын 17. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Аймгийн хэмжээнд ан амьтны тооллого, ерөнхий ба нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт хийх, агнуурын бүс нутаг тогтоох” ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн… Read More