Category Archives: Сумд

Хөлөнбуйр сум урлаг спортын арга хэмжээ зохион байгуулжээ

Хөлөнбуйр сумын ГХУСАЗСЗөвлөл, Цагдаагийн хэсэг,Соёлын төв хамтран 2014 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр сумын иргэд, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудын дунд “АЛЖААЛ ТАЙЛАХ МӨЧ” соёл урлаг спортын арга хэмжээг зохион байгууллаа.Уг арга хэмжээг нээж сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн дарга Ю.Цэпэлмаа үг хэллээ.

Тэмцээний зорилго нь Иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, архи тамхины хорт зуршлаас татгалзах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хуулийг сурталчлах, бие бялдарын өв тэгш хүмүүжил олгоход оршиж байгаа юм. Тэмцээнд 8 багийн тамирчид оролцож дараах төрлүүдээр өрсөлдлөө.

1.Бүх нийтийн кросс гүйлт

2.Буухиа тэмцээн

3.Гар бөмбөгийн тэмцээн

4.Архи, тамхины эсрэг жүжигчилсэн тоглолт

Тэмцээнд оролцсон багуудаас  бүх нийтийн кросс гүйлтийн төрөлд Тэргүүн байрыг Энхтулга ахлагчтай Дорны-Оч ХХК-ны баг, дэд байрыг Э.Даваахүү ахлагчтай Эрүүл мэндийн төвийн “Авхаалж” баг, гутгаар байрыг Э.Баттулга ахлагчтай ЗДТГ-ын “Цоглог” баг, Буухиа тэмцээний төрөлд тэргүүн байрыг ЗДТГ-ын “Цоглог” баг, дэд байрыг ЕБС-ийн баг, гутгаар байрыг Дорны-Оч ХХК-ны баг, Гар бөмбөгийн тэмцээний тэргүүн байрыг ЕБС-ийн баг, дэд байрыг 3-р багийн Баян-Уул баг, гутгаар байрыг Хүүхдийн цэцэрлэгийн “Жавхаа” баг тус тус эзэлж шагналын эзэдээр тодорлоо.Тэмцээнийг ГХУСАЗСЗөвлөл ивээн тэтгэж шагнаж урамшууллаа.

Багуудын нийлбэр онооны нэгдсэн дүнгээр тэргүүн байрыг ЕБС-ийн баг, дэд байрыг Дорны-Оч ХХК-ны баг, гутгаар байрыг ЗДТГ-ын баг  эзэлж аваргуудаар шалгарлаа.Аваргуудын шагналыг суманд Спорт залны ажлыг гүйцэтгэж байгаа Дорны-Оч ХХК-ны захирал Саранхүү ивээн тэтгэлээ.Уг арга хэмжээнд 100 гаран иргэд оролцлоо.

Сүү цагаан идээ боловсруулах сургалт Цагаан-Овоо суманд болно

n6

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс баталсан Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж буй Чойбалсан, Чулуунхороот, Баян-Уул, Цагаан-Овоо, Баянтүмэн сумын 25 малчинд малчны бизнес, аж ахуй эрхлэх ур чадвар, орлогыг нэмэгдүүлэх, зохион байгуулалтыг сайжруулахад чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор сүү цагаан идээ боловсруулах сургалтыг ”Мөнх оюуны холбоо” сургалтын төвтэй хамтран Цагаан-Овоо суманд зохион байгуулахаар боллоо.

Матад сумын 08 сарын 08-ны өдрийн мэдээлэл

ЗДТГазрын мэдээлэл:
2013 оны 8-р сарын байдлаар сумын ЗДТГазрын 10 албан хаагчдаас ээлжийн амралтаа авсан ба уг хаагчдын нэрсийг мэдээллийн самбарт байрлуулан иргэдэд ил тод байдлаар хүргэн ажиллаж байгаа байна. Мөн төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, тасралтгүй явуулах үүднээс уг амралтаа авсан албан хаагчдын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхээр албан хаагчид ажил, чиг үүргийг хүлээн авч иргэдэд үйлчилэн ажиллаж байна. Тухайлбал: Засаг даргын ажлын чиг үүргийг-Засаг даргын орлогч, Бичиг хэргийн эрхлэгчийн ажлын чиг үүргийг-Хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн, Төсвийн мэргэжилтний чиг үүргийг-Төрийн сангийн төлөөлөгч тус тус орлон үйл ажиллагааг явуулж байна.
2013 оны 07-р сарын 29-нөөс 31-ний өдрүүдэд Матад сумын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах сумын ажлын хэсэг, Төлөвлөлт хяналтын хорооны бүрэлдэхүүн “Сумын Эдийн Засгийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн” сургалтыг ЗДТГазрын мэдээллийн танхимд зохион байгуулж өнгөрүүллээ.
Тус сургалтаар 28 албан хаагч  өндөр настны төлөөлөл 2, оюутны төлөөлөл 1 нийт 31 хүн оролцож сумын алсын хараа, тэргүүлэх чиглэлийг гарган хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгах санал асуулгыг “Сумын хөгжлийн мастер төлөвлөгөөнд иргэдийн оролцоо” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийг 90 гаруй иргэдийн оролцуулан зохион байгууллаа.
Нийгмийн даатгалын тасгийн мэдээлэл:
Монгол улсын Их Хурлаар батлагдсан 1990-2000 оны “Ажилласан жил нөхөн тооцох” хуулийн хүрээнд сумын хэмжээнд 709 иргэн хамрагдахаас 2013-оны 08-р сарын 01-ний дотор 384 иргэний материал хүлээн авч боловсруулан 54.2%-тай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлсэн.
2013-оны 08-р срын 01-нд 2013 оны 7-р сарын мэдээг болон 08-р сарын тэтгэврийн хэрэгцээ 24074523 төгрөгний захиалгийг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Ерөнхий нябо Д.Байгалмаад өгч 29 хүний эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр бөглөж дэвтэр нээж үйлчиллээ.
Сургууль, Соёл, Цэцэрлэг, Төрийн банк зэрэг 4-н байгууллагын НД-7,8 тайланг шалгаж хүлээн авсан бөгөөд 6 даатгуулагчийн Хөдөлмөрийн чадвар алдалтийн хуудасны материал хүлээн авлаа.
Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэдээлэл:
Тус сумын хэмжээнд бог малын угаалгын ажлыг 08-р сарын 5-ны өдрөөс эхлүүлээд байна.  Нийт 5 багийн 56250 бог мал угаахаас 4331 одоогоор хамруулаад байна.
Мал амьтныг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтууд хийгдсэн.  Үүнд:
Цусан халдвартын вакцин 4000 бод, 11000 бог, дуут халдвар 7000 үхэр, ДХХ 13000 бог, галзуу 4000 бод,  5000 бог, шөвөг яр 9000 бог, сахуу  6000 бод тус тус хамрагдаад байна.
2013 онд сумын хэмжээнд бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг 07-р сарын01-нээс 08-р сарын 1-ний хооронд зохион байгуулж 4 багийн 4 өрхийг түр ажлын байраар хангаж үлийн цагаан оготонын үлийг утах, ус цутгах, занга, конус тавьж шувууны суултуур, үүр засах зэрэг аргыг хэрэглэн тэмцэж ажиллаа.

k4
Монгол улсад Мал Эмнэлэг Үржлийн алба үүсэн байгуулагдсаны 90н жилийн ойн баярыг сумын хэмжээнд 2013 оны 08-р сарын 23ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.  Ойн баярт Матад суманд ажиллаж амьдарч байсан үе үеийн малын эмч, мал зүйч нарыг урьж оролцуулахаар хөтөлбөрт төвлөгөөг боловсрууллаа.
Эрүүл мэндийн төвийн ажлын тайлан:
Эрүүл мэндийн төв нь 8-р сарын эхний 7 хоногийн байдлаар амбулаторийн үзлэгийг 24 хүнд хийснээс урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 12 хүнд, идэвхтэй үзлэгийг 4 хүнд, дуудлагаар 8 хүнийг тус тус эмчилгээ зөвлөгөө өгсөн байна.
Больницод 8 хүнийг хэвтүүлэн эмчилснээс өндөр настан 1 хүнийг гэрээр эмчлэн сувилсан, мөн хавдарын хөнгөвчлөх эмчилгээнд 1хүнийг хэвтүүлэн эмчилж байна. 4 хүүхдэд товлолын вакцин тарьсан ба 10 хүүхдийг жинлэж зөвлөгөө өгсөн. Эргэлтийн эмийн сан нийт 30 хүнд 180700 төгрөгний эмээр үйлчилсэн. ММСС-ын “Эрүүл мэнд” төслөөр хэрэгжиж буй хөх умайн хүзүүний өмөнгийн илрүүлэг үзлэгийг 12 хүнд хийн ажиллалаа.
Соёлын төвийн мэдээлэл:
Соёлын үйлчилгээний хуваарийн дагуу оюутан залуучуудын дунд “5 секунд” хөгжөөнт тэмцээн, цэнгээнт диско бүжгийг 2 удаа явуулан 3-5 азтай үзэгчийг шалгаруулан урамшуулан, өөрийн орлогын төлөвлөгөөг 60%-иар биелүүлэн ажиллаж байна.
Номын сангийн үйлчилгээ тогтмолжин уншигч 40, ирэгсэд 217 байна. Уншигчдад 386ш ном, 81 ш хэвлэлийн тус тус олгон ажиллаж байна. Улсын бүртгэл мэдээллийн санд Соёлын өвийн бүртгэл 2ш-ийг хийж явууллаа.
Соёлын төвийн дэргэд бүжгийн болон бий биелгээний зуны сургалтанд нийт 14 сурагчид хамрагдан тогтмол хичээллэж байна.
Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр:
•    08 дугаар сарын байдлаар шинээр төрсөн 43 хүүхэд бүртгүүлж  төрсний гэрчилгээг авсан.
•    Үрчлэлт -5 хүүхэд хийсэн.
•    Овог нэр өөрлөлт -27 иргэн
•    Эцэг тогтоолт хийлгэсэн- 1 иргэн
•    Гэрлэлтээ батлуулсан- 9 иргэн
•    Гэр бүлээ цуцлуулсан- 2 иргэн
•    Нас барсны бүртгэл- 8 иргэнийг бүртгэсэн
•    Шилжиж явсан- 15 иргэн
•    Шилжиж ирсэн- 10 иргэн
•    Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдсан 39 иргэн тус тус байна.
Цахим үнэмлэхээ гээгдүүлсэн 6 иргэн тус тус цахим үнэмлэхээ авсан байна. Мөн Иргэний бүртгэл дээр зөрчилтэй байсан 140 гаруй хүүхдүүдийн зөрчлийг арилгаж хүний хөгжлийн сангаас олгож буй мөнгөнд  оруулаад байна.
Сумын хэмжээнд хүүхдийн бичиг баримтын зөрчил арилгалт-90%-тай явагдаж байна.

Цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа:
Матад сумын цэцэрлэг нь хамран сургах тойргийнхоо цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдэд  сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх хувилбарт сургалт зохион байгуулж тэдний эцэг эх, асран хамгаалагчид мэргэжлийн туслалцаа үзүүлнэ гэсэн СӨБ-ын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй 45 хүүхдэд гэр цэцэрлэгийн хувилбарт сургалтаар   сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх  зорилт тавин ажилласан.

k3

Энэхүү зорилтоо хэрэгжүүлэхийн тулд бүх багийн СӨБ-д хамрагдаж чадаагүй хүүхдийн судалгааг гаргаж багийн дарга нарын сургалтанд танилцуулсны зэрэгцээ гэр цэцэрлэг ажиллуулах талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч ажилласан. Жаргалант, Түмэнхаан, Баянхангай багийн иргэд нийтийн хуралд сургуулийн өмнөх боловсролын талаар төр, засгаас баримталж буй бодлого шийдвэр,  орон нутагт гэр цэцэрлэг ажиллуулах түүнд хүүхдээ хэрхэн хамруулж  сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг хэрхэн авч болох талаар мэдээлэл өгсөн.
k2

2013 оны 7 дугаар сард Жаргалант багийн төвийг түшиглэн гэр цэцэрлэг ажиллуулж багийн 17 хүүхдийг хамруулан  сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг  үзүүлсэн. Үүнд багийн малчин иргэд идэвхитэй оролцож өөрсдийн боломжит зүйлээр тусалж дэмжиж ажилласан ба хүүхдээ гэр цэцэрлэг хамруулж, сурч мэдсэн зүйлийг нь бахархан ярьж, талархаж байгаагаа илэрхийлж байлаа. Сургалтын төгсгөлд малчин эцэг эхчүүдийн дунд хөгжөөнт тэмцээн зохион байгуулж, хүүхдийнх нь бүтээлийн үзэсгэлэнг гаргаж, сурч мэдсэн зүйлийг эцэг эхчүүдэд тайлан тавьж үзүүлэх сургалт сургалт зохион байгуулсан.
k1

2013 оны 7 дугаар сарын 25 наас Баянхангай  багийн 7 хүүхэд, Түмэнхаан багийн 8 хүүхдийг хамруулсан 15 хүүхэдтэй гэр цэцэрлэгийг Түмэнхаан багт зохион байгуулж одоогоор сургалт амжилттай явагдаж байна.
Мөн Мэнэн багт 10 хүүхэдтэй гэр цэцэрлэг 7 дугаар сард амжилттай ажилласан. Ингээд сумын хэмжээнд 42 хүүхдийг гэр цэцэрлэгийн хувилбарт сургалтанд амжилттай хамруулаад байна. Ингэснээр хамран сургах тойргийн нийт хүүхдийн 20.3 хувийг гэр цэцэрлэгийн хувилбарт сургалтанд хамруулаад байна. Гэр цэцэрлэгийн цэцэрлэгийн хувилбарт  сургалт зохион байгуулах зорилтоо 93.3 хувиар биелүүлээд байна.

ЖДҮ ЭРХЛЭГЧ ААН-ИЙН БҮРТГЭЛ

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төрийн бодлогын хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, тэдгээрийг санхүүгийн талаар дэмжих, хөрөнгийн хангалттай байдлыг сайжруулах зорилгыг хангах, Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгжийг бүртгэх ажил явагдаж байна.
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн 6.1 дэх хэсэгт « Энэ хуулийн 5.1-д заасан шаардлагыг хангасан аж ахуйн нэгж, иргэн нь жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бүртгэлд бүртгүүлэх хүсэлтээ Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7.1.1-д заасан байгууллага /цаашид “бүртгэх байгууллага” гэх/-д гаргана» гэж заасны дагуу жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгжийг 2011 оны 10 дугаар сарын 1-ны өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотод УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар, аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсүүдэд бүртгэж эхэлнэ.
Дараахь төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэн жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид хамаарахгүй. Үүнд:
1. тамхи, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл;
2. төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалаа;
3. банк, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа, даатгалын үйлчилгээ;
4. ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах

az3

Залуучуудын бага наадам 2013

Бид эх нутагтаа хайртай “ Зорилго нэгтэй зогсолтгүй урагшаа “  энэ бол Булган сумын Залуучуудын холбооны уриа.  2013 оны 05 – р сарын 04 – ний Бямба гарагт Булган сумын Залуучуудын холбооноос “ Залуучуудын урлаг спортын бага наадам 2013 “ наадмыг зохион байгууллаа. Багийн парад мэндчилгээ, Хос морьтон, Уран жолоодлого, Үндэсний бөх, Туг шүүрэх, Хөгжөөнт буухиа, Хөл бөмбөг, Олс таталт, Хослол дуу, Гоцлол дуу, Хамтлаг бүжиг гэсэн 11 төрөлд  Өндөрхошуу, Хулсаншанд, Баян –Уул, Чулуут 4 багийн төлөөлөл болсон 60 залуус авьяас чадвар, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдлөө. Тэргүүн байранд Хулсаншанд  2 – р багийн залуус шалгарч шилжин явах цомын эзэн болж, дэд байранд Чулуут 4 – р багийн “ Чулуут 1 “ баг шалгарч, тусгай байранд Өндөрхошуу 1 – р багийн залуус тус тус шалгарлаа.  2013 оны 01 –р сарын 16 –ны  өдөр Залуучуудын холбоо шинэчлилсэн бүрэлдэхүүн байгуулсанаас хойш анхны томоохон хэмжээний арга хэмжээ зохион явуулсан нь тус наадам байлаа.  Наадмын шүүгчээр МУСТА  А. Энхтүвшин, Ардын тэргүүний авьяастан С. Болорцэцэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш С. Туяа нар ажилалаа. Наадмын дараах 4 төрөлд аваргыг шалгаруулж өргөмжлөл мөнгөн шагнал гардууллаа.

1.    “ Шилдэг хос морьтон ” : Хулсаншанд 2 – р багийн гишүүн Э. Ихбаяр, М. Эрдэнэбат
2.    “ Шилдэг уран жолоодлого”  : Чулуут 2 –р багийн  гишүүн М. Насангэрэл
3.    “ Үндэсний бөх “  : Өндөрхошуу 1 – р багийн гишүүнаймгийн начин Г. Эрхэмбаяр.
4.    “ Туг шүүрэх “      Өндөрхошуу 1 – р багийн  гишүүн Г. Баянмөнх

az11

az2 az4 az5 az6 az7 az8 az9

Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн анхааралд

Аймгийн Засаг даргын санаачлагаар жил бүрийн 04 дүгээр сард “Өндөр бүтээлийн өдөр”-ийг зохион байгуулж, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн оролцоотойгоор аймаг, хотынхоо нутаг дэвсгэрт их цэвэрлэгээ, тохижилтын  ажлуудыг хийдэг уламжлалтай.

Иймд байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд 2013 оны  05 дугаар сарын 3-наас 5-ны өдрүүдэд орчныхоо 50м хүртэлх талбай, хуваариар хариуцуулсан ногоон бүс, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд үүссэн хог хаягдлыг цэвэрлэх зайлуулах ажлыг зохион байгуулж, их цэвэрлэгээний дүнг илтгэх хуудсаар сумын Засаг даргын Тамгын газарт 2013 оны 05 дугаар сарын 06–ны дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

Хотын иргэд, байгууллага, хамт олон Та бүхнийг хотын хөгжил, байгаль орчноо хамгаалах ариун үйлсэд хувь нэмрээ оруулж, идэвхи санаачлагатай оролцохыг УРИАЛЖ байна.

 

ÀЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ “ӨНДӨР

БҮТЭЭЛИЙН ӨДӨР”-ИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ

“Өндөр бүтээлийн өдөр”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаа 2013 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 10.00 цагт доорхи хуваарийн дагуу явагдана.

 

Байршил

Оролцох

Удирдлагын нэр

Байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд

Аймгийн ЗДТГ

Сумын ЗДТГ

1

Нисгэгчдийн хөшөөний доод талбайд

Засаг даргын орлогч Л.Хишигтогтох

ТГ-ын дарга Б.Хасархүү

1, 8 дугаар багийн ажлын алба, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд,  11-р сургууль,  байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд

2

Найрамдал паркийн талбайд

ТЗУХ-ийн дарга Д.Жаргал

Засаг дарга Ж.Энхцэцэг

4, 5, 6, 7, 9, 10 дугаар багийн ажлын алба,  Дорнод дээд сургууль, Политехник коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 1, 5, 6, 8, 12, Шинэ хөгжил цогцолбор сургууль, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд

3

Монгол дайчдын хөшөөний хойд талд

ТГ-ын дарга

П.Бат-Өлзий

Захирагчийн албаны дарга

Д.Хандсүрэн

2, 3 дугаар багийн ажлын алба, Музей, Хан-Уул цогцолбор сургууль, 6-р цэцэрлэг, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР,
ХЭРЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР,
ЧОЙБАЛСАН ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЛБА

АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС ХУРАЛДЛАА

Өвөлжилтийг хүндхэн давж буй Халх гол сумын нутгаар 03 дугаар сарын 08, 09-ний өдрүүдэд 15-20 см зузаан цас нэмж орж салхины хурд 9-16м/с хүрч цасан шуурга шуурснаас зам даваа хаагдаж аймаг, сум багт зорчих зам бүрэн хаагдсан байна.
Үүссэн нөхцөл байдлын дагуу аймгийн Онцгой комиссын хурлыг аймгийн Засаг даргын орлогч Л.Хишигтогтох 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 11:00 цагт яаралтай хуралдуулж, Халхгол суманд үүссэн нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхээр дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлээд байна.

Халхгол сумын хэмжээнд 2013 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн цахилгааны шугманд гэмтэл гарч

 

цэргийн ангийн цасны машинаар засварчид явсан боловч уг автомашин эвдэрч буцсан байна. Сум цахилгаангүй болсны улмаас гар утасны сүлжээ тасарч, Шатахуун түгээх станц ажиллахгүй бензин шатахуунгүй болсон байна.
Мөн 03 дугаар сарын 08-ны өдрийн өглөө 10:00 цагийн орчим 18 настай эрэгтэй иргэн Б сумын төвөөс баруун урагш 10 гаран км газарт адуун дээрээ очихоор гараад холбоо бариагүй сураггүй байна сумаас эрэл зохион байгуулж байна гэсэн нөхцөл байдлууд үүссэн байна.
- Халхгол сум руу зорчих зам гаргах зорилгоор Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангиас чирэгч Урал автомашиныг 1 офицер, жолоочийн хамт гарган аймгийн Онцгой комиссоос 500л шатахууныг олгосон,
- “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК-иас тус сумын цахилгааны шугаманд үүссэн гэмтэлийг засварлах ажлын хэсгийг ГАЗ-66 автомашинтай 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй 500л шатахуунтай,
- Халхгол сумын малчидад тусламжаар хүргэж байгаа 946 шуудай, 38 тн хорголжин тэжээл, 1900 боодол, 38 тн өвсийг ачсан 3 автомашин нийт 5 автомашиныг цуваанд оруулан Онцгой байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн онцгой байдлын ахмад Д.Хадбаатараар ахлуулан газар дээр нь очиж үүссэн нөхцөл байдлыг арилгах, шуурхай арга хэмжээ авч, сумын удирдлагыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллах үүрэг даалгавар өгч 03 дугаар сарын 10-ны 14:00 цагт Халхгол сум руу явуулаад байна.
Сураггүй болсон хүүхдийг эрж хайх ажлыг сумандаа шуурхай зохион байгуулах, сумын төвийн иргэд, Хилийн цэргийн ангийн албан хаагчдыг дайчлан “Хамар даваа”-ны цасыг цэвэрлэж зам, давааг нээх үүргийг сумын Засаг даргын орлогч Д.Отгонбаатарт өгчээ.

hhh

Сумдын тамгын дарга нар “номын дуу” сонсохоор мордлоо

hhhӨнөө өглөө АЗДТГ-аас бүх сумдын ЗДТГ-ын дарга нар хүрээ орж номын дуу сонсохоор хөдөллөө. Удирдлагын академийн сургалт, судалгааны ажлын дагуу зорилтот сургалт энэ сарын 11-нээс 15-ны хооронд Улаанбаатар хотод болох юм байна. Сургалтад Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Сэлэнгэ аймгийн тамгын дарга нар хамрагдах юм байна.

Н.Мөнхсайхан
DNews.mn