СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА, ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

№ Төсөл, арга хэмжээний нэр төрөл, хүчин чадал, байршил, тоо хэмжээ Хэрэгжих хугацаа  Төсөвт өртөг  2013 онд санхүүжих хөрөнгө БАЯНДУН      337,518.8       337,518.8 1 Усжуулахад 2013        25,000.0         25,000.0 2 Түргэн багт 2013        15,000.0         15,000.0 3… Read More

Татварын буцаан олголт олгогдсон эхний ээлжийн хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт

Хүн амын орлогын албан татварын буцаан олголтоор нийт 1404 иргэний 570,1 сая төгрөгийг олгох юм байна. Эхний ээлжинд 2013 оны 1 сарын 25-ны дотор Татварын хэлтэст материалаа бүрдүүлж өгсөн 744 иргэний 368,8 сая төгрөгийг олгоод байна. Үлдэгдэл ХАОАТ-ын буцаан олголтыг… Read More