“Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт”, “Дорнод аймгийн 2026-2030 оны хөгжлийн төсөөлөл”

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 19 дүгээр хуралдааны тогтоолоор “Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт”, “Дорнод аймгийн 2026-2030 оны хөгжлийн төсөөлөл”-ийг тус тус батлуулсан. Дорнод аймаг нь Зүүн бүсийн эдийн засгийн хөгжлийн тулгуур… Read More

“Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт”, “Дорнод аймгийн 2026-2030 оны хөгжлийн төсөөлөл”

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 19 дүгээр хуралдааны 05 дугаар тогтоолоор “Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт”, 06 дугаар тогтоолоор “Дорнод аймгийн 2026-2030 оны хөгжлийн төсөөлөл”-ийг тус тус батлуулав. Дорнод аймгийн 2016-2025 оны… Read More

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ

2014 оны 04 дүгээр сарын 07-оос 2014  оны 04 сарын 14-ний дуустал хүлээн авах зарыг орон нутгийн  телевиз, мэдээллийн хэрэгслээр зар түгээн хөгжлийн бэрхшээлтэй өмнө нь санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдаагүй, биеийн байдал нь ажил хөдөлмөр эрхэлж, төслөө хэрэгжүүлэх боломжтой 80 иргэний… Read More

2013 оны жижиг зээл олгох банкууд шалгарлаа

Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс зохион байгуулж байгаа Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих зориулалттай жижиг зээлийн эх үүсвэрийг байршуулах, зээл олгох банкны сонгон шалгаруулалтад ХААН банк, Капитал банк, Төрийн банк баримт бичгээ ирүүлснээс… Read More

79 оюутан түр ажлын байраар хангагдаад байна

Монгол улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилтыг хэрэгжүүлэхээр Хөдөлмөрийн яам, Монголын Залуучуудын Холбооны хооронд байгуулсан хамтран ажиллах Санамж бичгийн дагуу аймаг орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах оюутан, залуусыг зуны… Read More

ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээл

ЖДҮХС-ийн гол зорилго: –    ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, ажлын байр бий болгох –    ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүгийн түрээсээр үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг авч ашиглахад  нь дэмжлэг үзүүлэх, –    ЖДҮ эрхлэн явуулах, удирдах, хөгжүүлэх чиглэлээр арга зүйн сургалт семинар зохион байгуулах, зөвлөгөө… Read More

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас олгох жижиг зээл

Засгийн газрын 2011 оны 375 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээл, санхүүгийн дэмжлэг олгох журам”-ын дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас банкаар дамжуулан зээл олгоно. Зээлийн зорилго: Ажлын байр нэмэгдүүлэх, шинээр бий болгох Зээлдэгч: 1.    Малчин… Read More

ЖДҮ ЭРХЛЭГЧ ААН-ИЙН БҮРТГЭЛ

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төрийн бодлогын хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, тэдгээрийг санхүүгийн талаар дэмжих, хөрөнгийн хангалттай байдлыг сайжруулах зорилгыг хангах, Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт… Read More

ЖДҮ ЭРХЛЭГЧ ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэнээр бүртгүүлсэнээр Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй санхүүгийн болон санхүүгийн бус дэмжлэгт хамрагдах боломжтой болно. ЖДҮ ЭРХЛЭГЧ ИРГЭНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ Аймаг, дүүргийн татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч /дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн/ нь Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн… Read More

“ҮНДЭСНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР”

Монгол улсын Засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу “Оюу толгой” ХХК-ний санхүүжилтээр зах зээл, бүтээн байгуулалтад шаардлагатай байгаа мэргэжлээр богино хугацаанд, онол дадлагыг 30:70 гэсэн харьцаатайгаар сургаж, ажил олгогч, суралцагч, Хөдөлмөрийн байгууллага, сургалтын байгууллага хоорондын дөрвөлсөн гэрээгээр сургаж, ажлын байранд зуучилдаг… Read More