Дорнод аймгийн 2013 оны 1-р сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга Дорнод аймгийн 2013 оны 2-р сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга Дорнод аймгийн 2013 оны 3-р сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга Дорнод аймгийн 2013 оны 4-р сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга… Read More

2011 онд уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн хийсэн нөхөн сэргээлтийн судалгаа

Манай аймагт 2011 оны байдлаар 169  аж ахуйн нэгж 1154110.69 га талбайд  хайгуулын, 48 аж  ахуйн нэгж 17500.88 га талбайд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж  байна. Энэ нь аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 9.48 хувийг эзэлж байна. Мөн газрын тосны гэрээт 6… Read More