2013 09.12. 11:00

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СУРТАЛЧИЛАХ ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛАГА Улсын Их Хурлын Тамгын газраас НҮБХХ-ийн “Ардчилсан засаглалын парламентыг бэхжүүлэх” төслийн дэмжлэгтэйгээр УИХ-ын үйл ажиллагааг сурталчлах төвийг аймгийн Засаг дарга нартай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсны үндсэн дээр нээн ажиллуулж байна. Тус төв нь Парламентын талаарх иргэдийн боловсролыг дээшлүүлэх, УИХ-ын үйл ажиллагааг олон нийтэд илүү нээлттэй болгох, УИХ-ын…
[Дэлгэрэнгүй...]