А/131 Гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай
А/130 Аймгийн хил хамгаалалтад туслах хүчний зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/129 Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/128 Тэжээлийн доройтолтой, суурь өвчлөлтэй хүүхдэд сувилалын үйлчилгээ үзүүлэх тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/126 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/121 “Залуу техникч” дугуйланд дэмжлэг үзүүлэх тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/116 Аймгийн зөвлөл байгуулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/115 Ажлын хэсэг байгуулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/114 Зөвлөл байгуулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/107 Зорилтот жилийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 125123Next ›Last »