Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, алба, сумдаас авах мэдээ, тайлангийн хуваарь
Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт

/Дорнод аймгийн 2016-2025 оны хөгжлийн хэтийн зорилт/  Энд дарж татаж авна уу?  …
[Дэлгэрэнгүй...]

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл


[Дэлгэрэнгүй...]

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр


[Дэлгэрэнгүй...]

А/400 Хөрөнгө гаргах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/399 “Ахуй үйлчилгээний салбарын хөгжил” сарын аяныг зохион байгуулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/397 “Рой-2016″ Хөрөнгө гаргах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/393 Түймрийн хохирол нөхөн олгох тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/392 Бэлчээрийн хөнөөлт мэргэчидтэй тэмцэх тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/391 Шагнах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 117123Next ›Last »