АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар : Сэргэлэн сумын мэдээлэл Засаг даргын нөөцийн сан болон Орон нутгийн хөрөнгийн сангаас зарцуулах төсөвт ажлууд Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит урамшуулал олгох журам батлах тухай асуудлуудыг хэлэлцлээ. Сэргэлэн сум хуралд өндөр ач холбогдол өгч сумын… Read More

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал 04 дүгээр сарын 24-ны болж нийтдээ 3 асуудлыг авч хэлэлцлээ. Үүнд: Халх гол суманд малын сэг зэм устгасан ажлын талаарх мэдээлэл, Баян-Уул сумын нэгдүгээр улиралд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан,  аймгийн засаг даргын нөөцийн сангаас захиран… Read More