Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, алба, сумдаас авах мэдээ, тайлангийн хуваарь
А/400 Хөрөнгө гаргах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/399 “Ахуй үйлчилгээний салбарын хөгжил” сарын аяныг зохион байгуулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/397 “Рой-2016″ Хөрөнгө гаргах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/393 Түймрийн хохирол нөхөн олгох тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/392 Бэлчээрийн хөнөөлт мэргэчидтэй тэмцэх тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/391 Шагнах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/390 Шагнах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/389 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

А/388 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай


[Дэлгэрэнгүй...]

Page 1 of 116123Next ›Last »