Дорнод аймгийн Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө
ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


[Дэлгэрэнгүй...]

Ил тод байдал

2015 02.18 10:09

Ил тод байдал


[Дэлгэрэнгүй...]

2015 02.18 10:05


[Дэлгэрэнгүй...]

Ил тод байдал

2015 02.18 09:52


[Дэлгэрэнгүй...]

Дорнод аймгийн 2014 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө


[Дэлгэрэнгүй...]

Энэ онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар манай аймагт нийтдээ 41 тэр бум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд хэрэгжихээр батлагдаад байна. Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр Үнэлгээний хороод байгуулагдаж, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу Дорнод аймгийн төвийн 2,27 км хатуу…
[Дэлгэрэнгүй...]