Энэ оны тендерүүд зарлагдаж эхэллээ

Энэ онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар манай аймагт нийтдээ 41 тэр бум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд хэрэгжихээр батлагдаад байна. Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр Үнэлгээний хороод байгуулагдаж, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу Дорнод… Read More