Сургалт зохион байгуулав.

“Цахим сан үүсгэх ажлыг эрчимжүүлэх, Чойбалсан  суманд  туршлага судлах” сургалтыг 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-17-ны өдрүүдэд  сумдын ЗДТГ болон төсөвт байгууллагуудын архив, бичиг хэрэг хариуцсан 60 гаруй ажилтнууд оролцов.        Сургалтаар  “Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлж буй байдал, цаашид авах … Read More

Төрийн архивын Улсын үзлэг Дорнод аймагт

  Төрийн архивын Улсын үзлэг Улсын хэмжээнд амжилттай зохион байгуулагдаж байна.  АЕГ-ын ХШҮДАХ-ийн дарга, улсын ахлах байцаагч Ч.Оюунчимэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг ҮТА-ын ТБА-ын эрхлэгч М.Байгальмаа, ҮТА-ын УТНОНБА-ын эрхлэгч Ш.Эрдэнэбат нар 2016 оны 05 дугаар сарын 16-22 ны хооронд АЕГ-аас баталсан… Read More

Баяндун суманд “Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлын үндсэн ойлголтууд ба мэдээллийн технологийг архивыг салбарт нэвтрүүлэх нь” сургалт боллоо

Баяндун сумын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Хууль зүйн хэлтсийн Архивын тасаг хамтран сумдын ЗДТГ-ын болон төсвийн байгууллагуудын архив, бичгийн хэргийн ажилтнуудад 2013 оны 08 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд “Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажлын үндсэн ойлголтууд ба мэдээллийн технологийг архивын… Read More

Тээврийг удирдах газрын хөмрөгийн тойм

ТЭЭВРИЙГ УДИРДАХ ГАЗАР 1.    Байгууллагын түүх Хувьсгалаас өмнө Санбэйсийн хүрээ / одоогийн Чойбалсан хотод/ хөлсний үүрэгч, уналгын морь, ердийн хөсгөөс өөр тээврийн төрөл зам гүүр, буудал байгаагүй. 1921 оны Ардын хувьсгалын дараа тээврийн салбар үүссэн. 1922 онд Санбэйсийн хүрээнд анхны… Read More

Ус суваг ашиглалтын товчооны хөмрөгийн тойм

УС СУВАГ АШИГЛАЛТЫН ТОВЧОО 1.    Байгууллагын түүх : Чойбалсан хотын Ус сувгийн ашиглалтын товчоо БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1969 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан юм. 1969 онд Усан хангамжийн олон жижиг  барилга байгууламжуудыг нэгтгэснээс гадна… Read More