Дорнод  аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн :

 

1)      Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга,

2)      Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга,

3)      Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга,

4)      Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга,

5)      Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга,

6)      Аймгийн Цэргийн штабын дарга,

7)      Аймгийн Ерөнхий аудитор,

8)      Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга,

9)      Аймгийн Шүүхийн Тамгын хэлтсийн дарга,

10)   Аймгийн төвийн Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга,

11)   Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *