Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Албан тушаал

Албан хаагчийн нэр

Утас

И-майл

1 Хэлтсийн дарга Н.Алтанцэцэг 70583548 altaa_nm@yahoo.com
2 Хүн ам зүй, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын мэргэжилтэн Х.Соёлмаа 70584455 h.soyolmaa@yahoo.com
3 Хүүхэд залуучууд, төрийн бусбайгууллагын мэргэжилтэн Ц.Баяржаргал 70584455 bayaraa_ch@yahoo.com
4 Боловсрол соёлын мэргэжилтэн Г.Одбилэг 70584455 g.odbileg_dz@yahoo.com
5 Эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнхбаатар 70584455 maarkaa@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *