АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Монгол улсын Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 67 дугаар тогтоолоор дараах бүтэцтэйгээр ажиллаж байна.Үүнд :

  • · Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс
  • · Хууль зүйн хэлтэс /Архивын тасагтай/
  • · Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
  • · Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс
  • · Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
  • · Цэргийн штаб
  • · Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг гэсэн бүтэцтэйгээр Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэн ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *